ละอองเรณู ทําหน้าที่อะไร

ละอองเรณู ทําหน้าที่อะไร พืชแต่ละชนิดมีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกัน เช่น ราก ลำต้น ใบ ผล และดอก ซึ่งทำหน้าที่ต่างกัน โดยเฉพาะส่วนผสมในดอกไม้ดูสวยงามและมีสีสัน แต่ข้างในมีส่วนผสมอะไรบ้าง? สำคัญอย่างไร ไม่เพียงแต่ ส่วนประกอบของดอกไม้ มีภาระผูกพันอย่างไร? คุณสามารถติดตามบทความนี้ได้

ส่วนของดอกไม้ประกอบด้วยสี่ส่วนหลักซึ่งอยู่ที่ฐาน (ที่รองรับ) ของดอกไม้:

1. กลีบเลี้ยงถือเป็นส่วนนอกสุดของดอกไม้ มีสีเขียวเนื่องจากคลอโรฟิลล์ เมื่อดอกชั้นในเริ่มบาน ส่วนประกอบของดอก เช่น กลีบเลี้ยง จะค่อยๆ เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ไม้ดอกบางชนิดมีลักษณะกลีบเลี้ยงที่แตกต่างกัน

2.กลีบดอก กลีบดอกอยู่ติดกับกลีบเลี้ยง มีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้ บางชนิดส่งกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ที่เปลี่ยนสีด้วย เช่น จำปี บุหงา พุตตาล พุทันบุตร

3. เกสรตัวผู้เป็นส่วนประกอบของดอกไม้จำนวนมากที่สุด ข้างๆกลีบดอกมีกลีบดอกเรียงกันสวยงามมากมาย ในกรณีของเกสรตัวผู้จะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ส่วน

  • อับเรณูมีลักษณะเป็นแท่งยาว มีโครงสร้างซึ่งมีละอองเรณู (ละอองเรณู) อยู่ภายในถุงเกสร (ถุงละอองเกสร)
  • อับเรณูมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ดอก
  • ละอองเรณูหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย

4. เกสรตัวเมีย (Pistil) อยู่บริเวณด้านในสุดของดอก จำนวนเกสรเพศเมียจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • ก้านชูเกสรเพศเมีย (Style) ก้านยาวสำหรับชูยอดเกสรเพศเมียและเป็นทางเข้าไปปฏิสนธิ
  • ยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) บริเวณด้านบนของยอดเกสรเพศเมียจะมีขนและน้ำหวานเหนียวๆ สำหรับดักจับละอองเรณู
  • รังไข่ (Ovary) จะอยู่บริเวณด้านล่าง ด้านในมีโลคุล (Locule) เป็นลักษณะห้องเล็กๆ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยออวุล (Ovule) ทำหน้าที่ผลิตไข่ (Egg)

4 ส่วนประกอบของดอกไม้ ทำหน้าที่อะไรบ้าง ละอองเรณู ทําหน้าที่อะไร

1. กลีบเลี้ยง (Sepal) ทำหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้กับดอกด้านในที่ยังตูม ป้องกันไม่ให้น้ำด้านในระเหยออกสู่ด้านนอก ตลอดจนทำหน้าที่สังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารให้แก่พืชละอองเรณู ทําหน้าที่อะไร

2. กลีบดอก (Petal) ทำหน้าที่ช่วยดึงดูดแมลงเพื่อให้เข้ามาผสมเกสร เนื่องจากบริเวณกลีบดอกจะมีกลิ่นหอมและมีต่อมน้ำหวานซึ่งเป็นอาหารของแมลง

3. เกสรตัวผู้ (Stamen) ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ หรือละอองเรณู (Pollen Grain) โดยส่วนประกอบต่างๆ ด้านใน ได้แก่ ก้านชูอับเรณูทำหน้าที่ชูอับเรณู ซึ่งเป็นที่เก็บถุงเรณู (Pollen Sac) โดยด้านในถุงเรณูจะมีละอองเรณู (Pollen Grain) ซึ่งทำหน้าที่สืบพันธุ์

4. เกสรตัวเมีย (Pistil) ทำหน้าที่ทำหน้าที่สร้างรังไข่ ประกอบด้วยก้านชูเกสรเพศเมีย (Style) ทำหน้าที่ชูยอดเกสรตัวเมีย ยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) สำหรับดักจับละอองเรณู และรังไข่ (Ovary) ที่มีโลคุล (Locule) และออวุล (Ovule) ทำหน้าที่สร้างไข่

หากมีส่วนประกอบของดอกไม้ 4 ส่วนจะเรียกว่า “ดอกสมบูรณ์” แต่หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะเรียกว่า “ดอกไม่สมบูรณ์” ซึ่งเมื่อดอกไม้สร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วจะเกิดการถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ ก่อนที่รังไข่จะเจริญเป็นผล ส่วนออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง