การถ่ายละอองเรณู คืออะไร

การถ่ายละอองเรณู คืออะไร

การถ่ายละอองเรณู คืออะไร การผสมเกสรเป็นที่ที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย มีทั้งแมลงผสมเกสรในดอกเดียวกัน และการผสมเกสรของดอกไม้ มีหลายปัจจัยที่นำไปสู่การผสมเกสร เช่น แมลง ลม น้ำ คน สัตว์ เป็นต้น การผสมเกสรเป็นที่ที่ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย เกสรผลิตน้ำหวานซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ด้านบนของเกสรตัวเมีย ละอองเรณูเติบโตโดยการสร้างหลอดเรณูที่ผ่านเกสรตัวเมียไปยังรังไข่

เมื่อเกสรตัวเมียแก่ อับเรณู (Ather) จะแตกออก ทำให้ละอองเกสรตกลงมาบนเกสรตัวเมีย (หรือถูกน้ำพัดพาไป) หรือติดขาของแมลงและสัตว์) เรียกว่ากระบวนการนี้ การผสมเกสร (Pollination) ละอองเรณูจะเกาะอยู่บนยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) ซึ่งมีน้ำหวานเหนียวทำหน้าที่ดักจับละอองเกสร ละอองเรณูที่คอของเกสรตัวเมีย กระเปาะนี้จะงอกเร็วมาก ผ่านไมโครไพล์เข้าไปในขน และท่อนิวเคลียสจะเคลื่อนลงมาตามท่อ หลอดเรณูมีความสําคัญอย่างไร
แมลงผสมเกสรมีสามประเภท:

 • ละอองเรณูในดอกเดียวกัน เกิดในพืชที่มีดอกสมบูรณ์ คือ พืชที่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ละอองเกสรนั้นสามารถร่วงหล่นได้ หรือตกบนตัวเมีย พืชที่ผสมเกสรดอกไม้ชนิดเดียวกัน ได้แก่ ถั่ว มะเขือยาว ฝ้าย และไม้ดอกที่โตเต็มที่
 • ดอกผสมเกสรในต้นเดียวกัน เกิดขึ้นกับพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์ เกสรตัวผู้ต้องเลื่อนไปอยู่ด้านบนของเกสรตัวเมียอีกตัว ดอกไม้หนึ่งดอกบนต้นเดียวกัน พืชที่ต้องผสมเกสร ได้แก่ ฟักทอง แตงกวา เป็นต้น
 • การผสมเกสรข้าม เกิดขึ้นกับพืชที่มีดอกตัวผู้หรือตัวเมียบนพืชต่างกัน จึงต้องใช้วิธีผสมเกสร พืชที่มีดอกสมบูรณ์หรือพืชที่มีดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ก็สามารถผสมเกสรได้ทั่วทั้งต้นเช่นกัน โดยลม คนหรือสัตว์

เมื่อไม้ดอกโตเต็มที่ จะเริ่มผลิตดอกสำหรับเซลล์สืบพันธุ์ถัดไปเพื่อขยายพันธุ์ ภายในดอกไม้มี gametes ส่วนเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวผู้จะเก็บอยู่ในอับละอองเกสร (Pollen) ในขณะที่เกสรตัวเมียมีรังไข่ ซึ่งภายในไข่ (Ovule) ทำหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (เพิ่มเติม : โครงสร้างดอก) การปฏิสนธิของพืชดอกมีลำดับขั้น

การปฏิสนธิของพืชดอก การถ่ายละอองเรณู คืออะไร

การผสมเกสรของดอกไม้ชนิดเดียวกัน การถ่ายละอองเรณู คืออะไร แมลงผสมเกสรในต้นเดียวกัน เช่น แมลงผสมเกสรบนดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นเหมือนผึ้งตัวเมีย ให้ผึ้งมาดูดน้ำหวานและผสมเกสรดอกไม้อื่นๆ แต่ถ้าไม่มีผึ้งมา เกสรตัวผู้ก็อาจโค้งลงได้เช่นกัน และสามารถผสมเกสรในดอกเดียวกันได้ ละอองเรณูจากพืชหนึ่งไปยังอีกชนิดเดียวกัน หากเป็นพืชคนละชนิดกัน ก็ไม่เป็นเช่นนั้น สร้างหลอดเรณู ละอองเรณูถูกลมพัดพา หรือแมลงที่กินน้ำหวานในดอกไม้

การปฏิสนธิเป็นกระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (ละอองเกสร) ผสมพันธุ์กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่อ่อน) เมื่อเกิดการผสมเกสร ละอองเรณูตกตะกอนในบริเวณมลทิน ซึ่งสารกึ่งของเหลวจะดักจับละอองเรณู เมื่อสภาวะเหมาะสม ละอองเรณูจะงอกและมีการเจริญเติบโตของหลอดเรณูไปผสมกับเซลล์ไข่ (เซลล์ไข่) ภายในหลอดละอองเรณูมีสเปิร์ม 2 ชนิด ส่งผลให้ผสมกัน 2 ครั้ง (ปฏิสนธิคู่) คือ อสุจิ . ตัวหนึ่งให้ปุ๋ยกับไข่เพื่อสร้างไซโกต ซึ่งจะพัฒนาเป็นตัวอ่อน ในขณะที่อีกตัวหนึ่งผสมพันธุ์ด้วยนิวเคลียสของขั้วเพื่อสร้างเอนโดสเปิร์ม ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาหารสำหรับตัวอ่อน อย่างไรก็ตาม ในพืชบางชนิด อาหารสะสมสำหรับต้นอ่อนจากเนื้อเยื่อในรังไข่ (นิวเซลลัส) หรือเพอริสเปิร์ม

ส่วนผสมทั้งสองนี้เรียกว่า Double Fertilization ซึ่งพบได้เฉพาะในไม้ดอกเท่านั้น หลังจากการปฏิสนธิ นิวเคลียสที่ปฏิสนธิจะสร้างส่วนประกอบของพืชดังต่อไปนี้:

 • รังไข่ (ovary) พัฒนาเป็นผลไม้
 • ผนังรังไข่พัฒนาเป็นเปลือกและเนื้อของผล
 • ออวุลเจริญเป็นเมล็ด
 • ไข่ (ไข่) พัฒนาเป็นต้นกล้าภายในเมล็ด
 • นิวเคลียสขั้วพัฒนาเป็นเอนโดสเปิร์ม
 • ออวุล (จำนวนเต็ม) จะพัฒนาเป็นเปลือกหุ้มเมล็ด

เพราะส่วนประกอบอื่นๆ ของดอกไม้จะเหี่ยวเฉาและเน่าเปื่อย การปฏิสนธิสองครั้งของพืชดอกมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันสร้างอาหารให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ผลไม้ที่เรากินนั้นเกิดจากการปฏิสนธิ อาหารเช่นข้าวข้าวโพดก็เป็นส่วนหนึ่งของเอนโดสเปิร์ม อาหารถั่วหลายชนิดเป็นอาหารที่สะสมอยู่ในใบเลี้ยงของตัวอ่อนถั่ว self pollination คือ

การถ่ายละอองเรณู

การผสมเกสรของพืชดอก การผสมเกสร การผสมเกสรหมายถึงปรากฏการณ์ที่ละอองเรณูตกลงบนเกสรตัวเมียของดอกไม้เดียวกัน การถ่ายละอองเรณู คืออะไร การผสมเกสรเกิดขึ้นเมื่อเม็ดละอองเรณูสุก อับเรณูจะระเบิดทำให้ละอองเรณูกระจายไปในอากาศ น้ำ โดยเฉพาะแมลง มันสำคัญมากสำหรับการผสมเกสรของพืชดอก และบนยอดเกสรตัวเมีย ก็จะมีน้ำเหนียว (Stigma) ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ที่ช่วยดักจับละอองเกสร

แมลงผสมเกสรมีสองประเภท การถ่ายละอองเรณูบนดอกเดียวกัน หรือดอกที่ต่างกันในต้นเดียวกัน (Self pollination) การผสมเกสรนี้จะทำให้ลูกหลานมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมเหมือนกัน หากเป็นพันธุ์ที่ดีก็จะส่งต่อลักษณะพันธุ์ที่ดีต่อไป
การผสมเกสรข้ามเป็นการผสมข้ามพันธุ์ของพืชต่างๆ หรือแตกต่างกัน ก็จะทำให้พืชมีลักษณะต่างๆ ความหลากหลายและอาจได้พืชพันธุ์ใหม่ pollination คืออะไร

การผสมเกสร การผสมเกสรหมายถึงวิธีที่เกสรตัวผู้ถูกพาไปที่ส่วนบนของเกสรตัวเมีย จากนั้นจะมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์เพศชายกับรังไข่ ทำให้เซลล์ใหม่เติบโตเป็นเมล็ดพืช การผสมเกสรเกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันหรือระหว่างดอกของต้นเดียวกันหรือข้ามดอก สิ่งที่ช่วยขยายพันธุ์พืช (Pollinators) คือ ลม น้ำ คน สัตว์ การผสมเกสรของพืชขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

 • ลมจะพาเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียจึงขยายพันธุ์ได้ เช่น ดอกข้าว ข้าวโพด ดอกหญ้า
 • น้ำ. นำเกสรตัวผู้ลงไปในน้ำถึงยอดเกสรตัวเมีย เช่น พืชน้ำ เช่น ดอกทานตะวัน สาหร่าย
 • แมลงดูดน้ำหวานจากดอกไม้ ละอองเรณูตามปีก ขา ปากของแมลง เมื่อติดกับดอกตัวเมียจะเกิดการผสมเกสร ก็ถือว่าแมลงช่วยในการผสมเกสรได้มากที่สุด
 • ผู้คนช่วยกันนำละอองเกสรมาผสมพันธุ์กัน ผลิตพืชดีหรือพืชใหม่
 • สัตว์เช่นนก

การถ่ายละออกเรณูของพืชดอก

การถ่ายละอองเรณู คืออะไร

การผสมเกสรหมายถึงปรากฏการณ์ที่ละอองเรณูตกลงบนเกสรตัวเมียของดอกไม้ชนิดเดียวกัน การถ่ายละอองเรณู คืออะไร การผสมเกสรเกิดขึ้นเมื่อเม็ดละอองเรณูสุก อับเรณูจะระเบิดทำให้ละอองเรณูกระจายไปในอากาศ น้ำ โดยเฉพาะแมลง มันสำคัญมากสำหรับการผสมเกสรของพืชดอก และบนยอดเกสรตัวเมีย ก็จะมีน้ำเหนียว (Stigma) ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ที่ช่วยดักจับละอองเกสร

แมลงผสมเกสรมีสองประเภท:

 • การถ่ายละอองเรณูบนดอกเดียวกัน หรือดอกที่ต่างกันในต้นเดียวกัน (Self pollination) การผสมเกสรนี้จะทำให้ลูกหลานมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมเหมือนกัน หากเป็นพันธุ์ที่ดีก็จะส่งต่อลักษณะพันธุ์ที่ดีต่อไป
 • การผสมเกสรข้ามเป็นการผสมข้ามพันธุ์ของพืชต่างๆ หรือแตกต่างกัน ก็จะทำให้พืชมีลักษณะที่แตกต่างกัน ความหลากหลายและอาจได้พืชพันธุ์ใหม่

การผสมเกสรเป็นที่ที่ละอองเรณูของเกสรตัวผู้ตกลงบนเกสรตัวเมีย ละอองเรณูที่ร่วงหล่นจะเติบโตเป็นหลอดเรณู เจาะเข้าไปในตัวเมียของรังไข่ถึงออวุล เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะผสมพันธุ์กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ซึ่งเป็นเซลล์ภายในออวุล การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่มีเซลล์ไข่เรียกว่าการปฏิสนธิ การสืบพันธุ์แบบผสมเรียกว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ่งรวมถึงแมลง ลม ฝน คน และสัตว์อื่นๆ เป็นตัวช่วยในการผสมเกสร การถ่ายละอองเรณูคืออะไร

ปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู

เมื่อเกสรตัวเมียแก่ อับเรณู (Ather) จะแตกออก ทำให้ละอองเกสรตกลงมาบนเกสรตัวเมีย (หรือถูกน้ำพัดพาไป) หรือติดขาของแมลงและสัตว์) เรียกว่ากระบวนการนี้ การผสมเกสร (Pollination) ละอองเรณูจะเกาะอยู่บนยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) ซึ่งมีน้ำหวานเหนียวทำหน้าที่ดักจับละอองเกสร ละอองเรณูที่คอของเกสรตัวเมีย กระเปาะนี้จะงอกเร็วมาก ผ่านไมโครไพล์เข้าไปในขน และท่อนิวเคลียสจะเคลื่อนลงมาตามท่อมีหลายปัจจัยที่ช่วยในการผสมเกสร เช่น แมลง ลม น้ำ คน สัตว์ เป็นต้น

 • เมื่ออับเรณูแตก ลมจะพัดเรณูบนยอดเกสรตัวเมีย
 • เมื่อแมลง ผึ้ง ผีเสื้อ มาที่ดอกไม้กินน้ำหวาน เกสรจะติดขาของแมลงกับดอกไม้อื่นๆ
 • แรงน้ำจากการรดน้ำต้นไม้หรือน้ำฝนทำให้ละอองเกสรตกลงมาบนเกสรตัวเมีย
 • ผู้ที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้โดยนำละอองเกสรมาแตะยอดเกสรตัวเมีย
 • เมื่อสัตว์เดินผ่านเรณูก็อาจติดอยู่บนตัวของสัตว์ได้ หรือช็อกทำให้ละอองเกสรร่วงหล่นและล่องลอยไปตามลมให้ตกลงมาบนยอดเกสรตัวเมีย

การผสมเกสรหมายถึงปรากฏการณ์ที่ละอองเรณูตกลงบนเกสรตัวเมียของดอกไม้ชนิดเดียวกัน การผสมเกสรเกิดขึ้นเมื่อเม็ดละอองเรณูสุก อับเรณูระเบิดทำให้ละอองเรณูกระจายไปตามลมและน้ำ แมลงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผสมเกสรพืชดอก และบนยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) ของต้นดอกจะเหนียว มีน้ำตาลซึ่งช่วยดักจับละอองเกสร การถ่ายละอองเรณู คืออะไร